dedikerad server

Dedikerad server, vad är det för något?

Den här artikeln kommer att redogöra för vad en dedikerad server är, vad syftet med en sådan är och hur man använder den.

 

Begreppet server

En server är inom datorvärlden en plattform som tillhandahåller data och information för användare. Det är i praktiken omöjligt att använda internet utan att faktiskt använda servrar (server i plural) då alla webbsidor man besöker i egenskap av privatperson eller företagare/egenföretagare är anslutna till servrar. Troligtvis heter begreppet server då plattformen betjänar klienten med sitt ärende, nämligen att använda internet och en specifik hemsida på grund av diverse anledningar. På engelska betyder serve just att betjäna någon eller något.

 

Dedikerad server

En dedikerad server (alltså hängiven server) kan hyras av antingen ett företag eller en privatperson som tillhandahålls av en hostingleverantör. Servern kan endast användas av respektive kund och delas inte med andra. Ett sådant exempel är journalsystem som vårdaktörer (både offentliga och privata sådana) använder då informationen är sekretessbelagd på grund av integritetskänslig information (personnummer, medicinlistor, anteckningar från vårdpersonal med mera). Banker har också dedikerade servrar för att skydda kundernas uppgifter.

 

Det finns inget krav på privata företag att vara anslutna till dedikerade servrar, även om det uppskattas av kunderna och därmed är att föredra för företagens del.

 

Syftet med dedikerad server

Istället för att dela bandbredd med andra företag så kan man välja att ha dedikerade servrar. Trafiken till hemsidor och nätattacker med mera kan lättare undvikas då dessa servrar är mindre. Samtidigt får man ofta tillgång till färdigställda brandväggar och virusskydd.

 

Hur använder man en dedikerad server?

Man måste först och främst leta reda på en hostingleverantör som tillhandahåller dedikerade servrar. Efter det är det mestadels att klicka och läsa igenom avtal, vilket är lättare numera än det var för bara 10 år sedan. Allt mindre kunskaper om datorer och internet krävs av kunden vilket öppnar upp möjligheten för fler företag och privatpersoner att använda sig av tjänsten i fråga.