ssl

Vad är ett SSL certifikat

Ett SSL certifikat är en form av identitetskort för hemsidor vilket innebär att när du besöker en hemsida som har ett SSL certifikat så kan du kontrollera att hemsidan drivs av den som den utger sig för att vara. Med ett SSL certifikat så är även all trafik mellan din dator och hemsidan krypterad vilket innebär att du är säker då du överför information eller handlar på webbplatsen.

 

När du besöker en hemsida som inte har ett SSL certifikat så kan du få upp en varning om att trafiken mellan din dator och hemsidan är oskyddad. Det behöver inte vara någon fara om hemsidan du besöker innehåller information som du endast vill läsa. Däremot så bör du vara försiktigt med att lämna ut personlig information eller kortinformation på hemsidor som inte är krypterade med ett SSL certifikat.

 

Det finns fyra olika SSL certifikat som hemsidor kan använda sig av. Dels ett certifikat som hemsidans ägare har utfärdat själv, vilket är den lägsta formen av säkerhet och som alltid medför att du får en varning då du besöker hemsidan. Sedan finns ett SSL certifikat som kallas för DV, Domänvalidering, vilket innebär att kontroll har skett att den som använder certifikatet är innehavaren av den domän som du besöker.

 

SSL certifikat utfärdat för organisationer är det vanligaste certifikatet, OV, vilket innebär att innehavaren har verifierat sitt företags uppgifter till det företag som utfärdar SSL-certifikat. På dessa hemsidor med detta SSL certifikat kan du handla säkert och även ge ut dina kortuppgifter i samband med köp.

 

Det säkraste SSL certifikatet är EV vilket är ett certifikat som används av banker, myndigheter och andra företag där det krävs och förväntas att trafiken mellan din dator och deras hemsida är helt säker. När en hemsida använder sig av ett EV certifikat så blir webbadressen grön i webbläsaren.