Att välja webbhotell

Här följer 8 viktiga punkter som du som privatperson eller företag bör tänka på när du ska välja ett webbhotell.

1.   Utrymme. Fören webbsida som framför allt är textbaserad krävs inte så mycket utrymme, men om den innehåller filmer och videoklipp kräver den ofta ett ganska stort utrymme. Ta reda på vad det kommer att kosta om utrymmet behöver utökas i framtiden. Ibland kan det vara lönsamt att betala för ett större utrymme än vad hemsidan i början egentligen kräver.

2.   Trafik. Om hemsidan innehåller många bilder och videoklipp som besökarna kan ladda ner går det åt många GB i trafik. Välj då ett webbhotell som tillåter en stor trafikmängd. Ta annars reda på hur det mycket det kostar att höja taket för trafiken.

3.   Responstid och transaktionshastighet. Webbhotellets responstid och transaktionshastighet är viktig. Responstiden är den tid det tar för besökaren att nå servern och transaktionshastighet är den tid det tar att ladda ner sidan i webbläsaren. Internetanvändare gillar sällan långsamma webbsidor och hemsidan riskerar att förlora många besökare om inte webbhotellet har en bra responstid och en snabb transaktionshastighet.

4.   Driftsäkerhet. Driftsäkerheten är viktig, speciellt för ett företag med webbutik. Driftsäkerheten kan mätas i ”upptid”, som är den tid i procent som serven under en tidsperiod är i drift. Inget webbhotell har 100 % upptid. Ibland måste servern startas om. Den kan drabbas av överbelastning, strömavbrott med mera. Ju lägre upptid desto större blir förlusten av intäkter eftersom hemsidan inte är tillgänglig vid ett driftstopp.

5.   Support. Ett webbhotells support är mycket viktig. Helst bör webbhotellet ha både support via e-post och telefon. Oftast räcker det med e-postkontakt, men om servern plötsligt går ner är det viktigt att telefonsupporten tillgänglig och effektiv. Ett tips är att testa supporten innan du bestämmer sig för webbhotellet, som att ställa frågor via e-post och telefon.

6.   Teknik. Se till att det webbhotell du väljer stöder den programvara du arbetar med, t ex WordPress, Joomla och MySQL.

7.   E-post. Välj ett webbhotell där du har tillgång till många e-postadresser. Att ha unika e-postadresser ger ett proffsigt intryck även för små företag.

8.   Priset. Priset kan vara viktigt, men tänk på att billigt inte alltid är bra. När du väljer ett webbhotell bör du iaktta ovanstående punkter och sedan väga in priset. När du jämför priser, ta reda på om de är exklusive eller inklusive moms.

Du jämför enkelt Sveriges bästa webbhotell här.