Problem med webbhotell

Ibland kan det uppstå problem med webbhotell och det kan vara bra att veta vilka problem med webbhotell som kan drabba dig. Om du lägger dina sajter på ett bra webbhotell brukar du emellertid slippa de flesta av nedanstående problem.

Problem med driftstörningar

När ett webbhotell har driftstörningar innebär det att webbhotellet är ”nere”. Driftstörningar kan orsakas av strömavbrott, överbelastning eller av att någon lyckats hacka sig in på webbhotellets servrar. Andra gånger är driftstörningarna planerade eftersom webbhotellet ibland måste uppdatera sitt system och starta om sina servrar. Dessa driftstörningar brukar vara kortvariga.

När ett webbhotell är nere kan ingen besökare nå din sajt vilket är riktigt frustrerande. Därför bör du välja ett webbhotell som har få driftstörningar, ett webbhotell som har så hög upptid som möjligt. Då slipper du förlora besökare och intäkter. Upptiden är den tid då webbhotellet inte är nere.

Problem med seg hemsida

Om ett webbhotell har problem med responstid och transaktionshastighet drabbas du hårt. Responstiden är den tid det tar för besökaren att nå din sajt och transaktionstiden är den tid det tar för besökaren att ladda ner din sida i webbläsaren. Om det tar för lång tid innan besökaren slussas vidare till din hemsida eller om det tar evigheter för ditt material att laddas ner i besökarens webbläsare riskerar du att gå miste om besökaren. Du riskerar att gå miste om många besökare. När du väljer webbhotell bör du kolla upp att det har en bra responstid och en hög transaktionshastighet.

Det är värt att nämna att om din hemsida plötsligt blir seg behöver det inte vara webbhotellet som har problem. Det kan vara något pluggin som fungerar dåligt tillsammans med dina övriga pluggins eller någon fil som fungerar dåligt ihop med din hemsidas publiceringsverktyg. Om du inte kan lösa problemet själv kan du alltid kontakta webbhotellets support.

Problem med e-post

Om du inte lyckas skicka och ta emot e-post som är knuten till din domän bör du kontrollera dina e-postinställningar. Om det inte fungerar kan du kontakta webbhotellets support. Det brukar inte vara några större problem med e-posttjänsterna hos de bättre webbhotellen, men när webbhotellet är nere kan du inte ta emot eller skicka e-post.

Problem med programvara

När du ska lägga upp en hemsida med ett visst publiceringsverktyg och det inte fungerar bör du kolla upp om webbhotellet stödjer programvaran. Dagens bättre webbhotell har stöd för de flesta publiceringsverktyg men det finns undantag. Kolla alltid upp att det webbhotell du väljer har stöd för den programvara du vill arbeta med.

Problem med utrymme och trafik

Om du plötsligt inte kan fylla dina hemsidor med nytt material kanske du har för litet utrymme hos webbhotellet. Då är det bara att uppgradera till ett större webbhotellspaket. Detsamma gäller om du har fått många nya besökare på dina sajter. Då kanske det är dags att uppgradera till ett webbhotellspaket som tillåter en större trafikmängd.